V.V. Dokuchaev Soil Science Institute

E-mail: info@esoil.ru
Tel/Fax: +7 (495) 951-50-37
search  search  

Pale soils on carbonate-free deposits in central siberia and their taxonomic position in the soil classification of russia

Pale soils on carbonate-free deposits in central siberia and their taxonomic position in the soil classification of russia

T. V. Ananko1, M. I. Gerasimova1,2, D. E. Konyushkov1

1V. V. Dokuchaev Soil Science Institute, 119017 Moscow, Pyzhevskii 7, bld. 2
2Geographical Department, Moscow State University, 119991, Moscow, Leninskie Gory

Based upon a comprehensive analysis of detailed descriptions of soil profiles and analytical data obtained by I. Sokolov, V. Zolnikov, L. Yelovskaya and other researchers, as well as upon data on the soil-forming factors, an attempt is made to determine the taxonomic level of pale undifferentiated neutral and slightly acid soils derived from carbonate-free deposits in the new classification system of Russian soils (versions 2004, 2008). The above group of soils is not uniform. According to their diagnostic morphological and physical-chemical properties the loamy permafrost-affected soils with ice-rich permafrost should be placed in the order of cryometamorphic or iron-metamorphic soils. The loamy sandy soils with dry permafrost may be placed in the same order. The soils with a shallow profile (< 30 cm)  on hard parent rock should be qualified as members  of the order of lithozems. The specific features of these soils make it possible to suggest new elements to the soil classification. A subtype of pale-metamorphized soils is offered to recognize the types of rzhavozems and  raw-humus rzhavozems as the soils transitional to the pale soils. This  suggestion is aimed at harmonization of a variety of ideas on the genesis, conditions for the development and nomenclature of soils, which permits us to give a more complete and reliable perception of the soil cover in the Central Siberian plateau.

Keywords: comparative-geographical analysis, soil classification.


REFERENCES

1. Atlas SSSR, Moscow, GUGK, 1984, 259 p.

2. Atlas Yakutskoi ASSR, Moscow, GUGK, 1981, 40 p.

3. Bystryakov G.M. Pochvy i pochvennyi pokrov kholodnykh poluzasushlivykh oblastei Severo-Vostoka SSSR. Extended abstract of candidate’s thesis, Moscow, 1979. 22 p.

4. Desyatkin R.V., Goryachkin S.V., Konyushkov D.E., Krasilnikov P.V., Lebedeva M.P., Bronnikova M.A., Fedorov A.N., Khokhlov S.F., Lapteva E.M., Mergelov N.S., Okoneshnikova M.V., Shsihkov V.A., Turova I.V., Zazovskaya E.P. Diversity of Soils of Cold Ultra-Continental Climate (Guidebook-monograph for the “Mammoth” ultra-continental WRB field Workshop, Sakha (Yakutia), Moscow–Yakutsk, 2013, 95 p.

5. Elovskaya L.G. Klassifikatsiya i diagnostika merzlotnykh pochv Yakutii, Yakutsk: Yakutskii filial SO AN SSSR, 1987, 172 p.

6. Ershov Yu.I. Mezomorfnoe pochvoobrazovanie v taezhno-merzlotnom semigumidnom sektore Srednei Sibiri, Pochvovedenie, 1994, No. 10, pp. 10–18.

7. Ershov Yu.I. Zakonomernosti pochvoobrazovaniya v predelakh Srednesibirskogo ploskogor'ya, Pochvovedenie, 1995, NH# 7, pp. 805–810.

8. Gerasimov I.P. Perezhitki pozdnelednikovykh yavlenii vblizi samoi kholodnoi oblasti mira, Izvestiya AN SSSR, Ser. geogr, 1952, No. 5, pp. 16–25.

9. Goryachkin S.V., Tonkonogov V.D. Suglinistye pochvy tundr evropeiskoi territorii Rossii: genezis, geografiya, klassifikatsiya, Pochvy kak prirodnyi resurs Severa. Proc. Conf. Title VII Sibirtsevskikhchtenii. Arkhangel'sk, 2005, pp. 6–11.

10. Gosudarstvennaya pochvennaya karta masshtaba 1 : 1 mln. Listy R- 47–51, Q-48–50, P-47–49, O-47, Fondy Dokuchaev Soil Science Institute.

11. Ivanova E.N. Opyt obshchei klassifikatsii pochv, Pochvovedenie. 1956, No. 6, pp. 82–102.

12. Ivanova E.N. Pochvy Tsentral'noi Yakutii, Pochvovedenie, 1971, No. 9, pp. 3–17.

13. Klassifikatsiya i diagnostika pochv Rossii, Smolensk,Oikumena, 2004, 341 p.

14. Konyushkov D.E. Struktura pochvennogo pokrova severo-vostochnoi chasti Srednesibirskogo ploskogor'ya, Pochvovedenie, 1992, No. 1, pp. 61–73.

15. Natsional'nyi atlas Rossii, Moscow, Roskartografiya, 2005. T. 1, Moscow, Roskartografiya, 2007. T. 2.

16. Pochvennaya karta RSFSR, Masshtab 1 : 2.5 mln. / Ed. Fridland V.M., Moscow, GUGK, 1988.

17. Polevoi opredelitel' pochv Rossii. M., 2008. 182 p.

18. Sokolov I.A. O granuzemakh, Tr. X Mezhd. congress apochvovedov. T. VI, Moscow, Nauka, 1974. pp. 125–142.

19. Sokolov I.A. Palevye pochvy Srednesibirskogo ploskogor'ya, Pochvovedenie, 1986, No. 8, pp. 5–18.

20. Sokolov I.A. Rabochaya programma po sostavleniyu listov Gosudarstvennoi pochvennoi karty SSSR masshtaba 1 : 1000000, Moscow, Dokuchaev Soil Science Institute, 1986 (rukopis').

21. Sokolov I.A., Bystryakov G.M. Palevye pochvy severnoi taigi Vostochnoi Sibiri i Dal'nego Vostoka, Moscow University Soil Science Bulletin. Ser. 17, pochvovedenie, 1980, No. 1, pp. 30–37.

22. Sokolov I.A., Gradusov B.P. Ob ekzogeneze v oblasti shirokogo rasprostraneniya osnovnykh porod, Istoriya razvitiya bol'shikh ozerTsentral'noi iSubarktiki, Novosibirsk, Nauka, 1981, pp. 41–68.

23. Sokolov I.A., GradusovB.P. Pochvoobrazovanie i vyvetrivanie na osnovnykh porodakh v usloviyakh kholodnogo gumidnogo klimata, Pochvovedenie, 1978, No. 2, pp. 5–17.

24. Sokolov I.A., Naumov E.M., Gradusov B.P., Tursina T.V., Tsyurupa I.G. Ul'trakontinental'noe taezhnoe pochvoobrazovanie na karbonatnykh suglinkakh v Tsentral'noi Yakutii, Pochvovedenie, 1976, N 4, pp. 11–27.

25. Tonkonogov V.D. Avtomorfnoe pochvoobrazovanie v tundrovoi i taezhnoi zonakh Vostochno-Evropeiskoi i Zapadno-Sibirskoi ravnin, Moscow, Dokuchaev Soil Science Institute, 2010, 302 p.

26. Vasil'evskaya V.D. Pochvoobrazovanie v tundrakh Srednei Sibiri, Moscow, Nauka, 1980, 236 p.

27. Zol'nikov V.G., Elovskaya L.G., Teterina L.V., Chernyak E.I. Pochvy Vilyuiskogo basseina i ikh ispol'zovanie, Moscow, Izd-vo AN SSSR, 1962, 204 p.

28. Zol'nikov V.G., Ivanova E.N., Naumov E.M. Palevye merzlotnye pochvy, Agrokhimicheskaya kharakteristika osnovnykh tipov pochv SSSR, Moscow, Nauka, 1974, pp. 76–86.