V.V. Dokuchaev Soil Science Institute

E-mail: info@esoil.ru
Tel/Fax: +7 (495) 951-50-37
search  search  

The development of Ye. N. Ivanova’s ideas of the soil genesis in the Republic of Komi

THE DEVELOPMENT OF YE. N. IVANOVA’S IDEAS OF THE SOIL GENESIS IN THE REPUBLIC OF KOMI

Ye. M. Lapteva, Ye. V. Shamrikova

Institute of Biology, Komi Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 167982, Syktyvkar, ul. Kommunisticheskaya, 28

The paper is devoted to Yeugenia Nikolaevna Ivanova, an outstanding soil scientist and a founder of soil studies in the Republic of Komi. A brief review of the latest successes achieved by specialists of the Institute of Biology in the Republic of Komi shows the development of Ye.N. Ivanova’s ideas presented in the publication entitled “Principal Regularities of the Soil Cover along the North-Pechora Railway”
(1952). 

Keywords: Ye.N. Ivanova, history of soil investigations, genesis of taiga and tundra soils


REFERENCES

 1. Archegova I.B. Gumusoobrazovanie na severe Evropeiskoi territorii SSSR, Leningrad, 1985, 136 p.
 2. Archegova I.B., Kuznetsova E.G., Likhanova I.A., Panyukov A.N., Khabibullina F.M. Ekologicheskie printsipy prirodopol'zovaniya i prirodovosstanovleniya na Severe, Syktyvkar, 2009, 176 p.
 3. Atlas pochv Respubliki Komi / Eds. Dobrovol'skii G.V., Taskaev A.I., Zaboeva I.V., Syktyvkar, 2010, 356 p.
 4. Atlas Respubliki Komi, Moscow, 2011, 448 p.
 5. Beznosikov V.A., Lodygin E.D. Ecological-Geochemical Assessment of Hydrocarbons in Soils of Northeastern European Russia, Eurasian Soil Science, 2010. Vol. 43, No. 5, pp. 591–596.
 6. Dymov A.A., Lapteva E.M. Izmenenie podzolistykh pochv na dvuchlennykh otlozheniya pri rubkakh, Lesovedenie, 2006, No.3. pp. 42–49.
 7. Dymov A.A., Milanovskii E.Yu. Pyrogenic changes in iron-illuvial podzols in the middle taiga of the Komi republic, Eurasian Soil Science, 2014, No. 1, pp. 144–154, DOI: 10.1134/S1064229314020045.
 8. Dymov A.A., Zhangurov E.V. Morphological–genetic characterization of soils on the enganepe ridge, Eurasian Soil Science, 2011, Vol. 44, No.5. pp. 515–524.
 9. Dymov A.A., Zhangurov E.V., Startsev V.V. Soils of the northern part of the subpolar urals: morphology, physicochemical properties, and carbon and nitrogen pools, Eurasian Soil Science, 2013, Vol. 46, No.5. pp. 507–516, DOI: 10.1134/S1064229313050025.
 10. El'kina G.Ya. Povedenie tsinka v sisteme pochva – rastenie v usloviyakh evropeiskogo severo-vostoka, Agrokhimiya, 2009, No.11, pp. 57–64.
 11. El'kina G.Ya. Vliyanie raznykh urovnei zagryazneniya pochvy kadmiem na soderzhanie aminokislot v rasteniyakh, Agrokhimiya, 2014, No. 5, pp. 72–78.
 12. Gabov D.N., Beznosikov V.A. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Tundra Soils of the Komi Republic, Eurasian Soil Science,2014, Vol. 47, No. 1, pp. 30–38.DOI: 10.1134/S1064229313110033
 13. Gabov D.N., Beznosikov V.A., Kondratenok B.M., Yakovleva E.V. Formation of polycyclic aromatic hydrocarbons in northern and middle taiga soils, Eurasian Soil Science, 2008, Vol. 41,No.11, pp. 1334–1343.
 14. Gabov D.N., Beznosikov V.A., Kondratenok B.M., Yakovleva E.V. Poli-tsiklicheskie aromaticheskie uglevodorody v pochvakh tekhnogennykh landshaftov, Geokhimiya, 2010, No.6, pp. 606–617.
 15. Gradusov B.P., Tonkonogov V.D., Kaverin D.A. O proiskhozhdenii gra-nulometricheskoi differentsiatsii taezhnykh pochv na dvuchlennykh suglinistykh otlozheniyakh, Eurasian Soil Science, 2004, No.10, pp. 1157–1162.
 16. Ivanova E.N. Osnovnye zakonomernosti v raspredelenii pochv vdol' trassy Pechorskoi zh.d.,Tr. Komi filiala AN SSSR. Ser. Geograficheskaya, 1952, Vol. 1, pp. 5–33.
 17. Ivanova E.N. Klassifikatciyz pochv USSR. Moscow, 1976. 227 p.
 18. Kanev V.V, Mokiev V.V. Agrodernovo-podzolistye pochvy severo-vostoka Russkoi ravniny. Sankt-Peperburg, 2004, 228 p.
 19. Karavaeva N.A. Zhiznennyi i tvorcheskii put' Evgenii Nikolaevny Ivanovoi, Eurasian Soil Science, 1990, No.1, pp. 6–12.
 20. Khabibullina F.M. Pochvennaya mikobiota estestvennykh i antropogenno narushennykh ekosistem Severo-Vostoka evropeiskoi chasti Rossii: Extended abstract of doctor’s thesis Syktyvkar, 2009, 40 p.
 21. Khabibullina F.M., Likhanova I.A., Lapteva E.M. Pochvennaya mikro-biota vtorichnykh listvennykh nasazhdenii srednei taigi, Mikologiya i fitopatologiya, 2008, Vol. 42, No 4, pp. 323–329.
 22. Kolesnikova A.A., Taskaeva A.A., Lapteva E.M., Degteva S.V. Verti-kal'noe raspredelenie Collembola, Lumbricidae i Elateridae v allyuvi-al'nykh pochvakh poimennykh lesov, Sibirskii ekologicheskii zhurnal, 2013, No.1, pp. 45–55.
 23. Lapteva E.M., Khabibullina F.M., Vinogradova Yu.A. Raznoobrazie mikromitsetov v pochvakh poimennykh lugov, Mikologiya i fitopatologiya, 2009, T. 43, Vol. 3, pp. 200–206.
 24. Lodygin E.D., Beznosikov V.A. Sostav lipidov organicheskogo veshche-stva pochv, Doklady RASKhN, 2010, No.6, pp. 30–32.
 25. Lodygin E.D., Beznosikov V.A., Chukov S.N. Strukturno-funktsional'nye parametry gumusovykh veshchestv podzolistykh i bolotno-podzolistykh pochv / Ed. Zaboevoi I.V. Sankt-Peperburg, 2007. 145 pp.
 26. Lodygin E.D., Beznosikov V.A., Vasilevich R.S. Molecular composition of humic substances in tundra soils (13c-nmr spectroscopic study), Eurasian Soil Science, 2014, No.5, pp. 546–542. DOI: 10.1134/S1064229314010074.
 27. MazhitovaG., KarstkarelN., ObermanN., RomanovskyV., KuhryP. Permafrost and infrastructure in the Usa basin (Northeast European Russia), Possible impacts of Global Warming. 2004. V. 33. № 6. Р. 289–294.
 28. Mazhitova G.G. Soil temperature regimes in the discontinuous permafrost zone in the east european Russian Arctic, Eurasian Soil Science, 2008, Vol. 41. No. 1, pp. 54–67.
 29. Mazhitova G.G., Kaverin D.A. Dinamika glubiny sezonnogo protai-vaniya i osadki poverkhnosti pochvy na ploshchadke Tsirkumpolyarnogo monitoringa deyatel'nogo sloya (CALM) v evropeiskoi chasti Rossii, Kriosfera Zemli, 2007, Vol. XI, No.4, pp. 20–30.
 30. Mazhitova G.G., Kazakov V.G., Lopatin E.V., Virtanen T. Geographic information system and soil carbon estimates
  for the Usa river basin, Komi Republic, Eurasian Soil Science, 2003, No.2, pp. 133–144.
 31. Nizovtsev A.N., Beznosikov V.A., Kondratenok B.M., Lodygin E.D. Fonovoe soderzhanie rtuti v pochvakh taezhnoi zony Respubliki Komi, Vestnik SPbGU, 2011, Ser. 3, Vol. 3, pp. 119–127.
 32. Pastukhov A.V. O genezise i klassifikatsionnom polozhenii avto-morfnykh pochv na pokrovnykh suglinkakh v mikroekotone tundra–lesotundra, Vestnik SPbGU, Ser. 3, Biologiya. 2008, No.3, pp. 117–126.
 33. Pastukhov A.V., Kaverin D.A. Soil carbon pools in tundra and taiga ecosystems of northeastern Europe, Eurasian Soil Science, 2013, No.9, pp. 1084–1094.
 34. Rusanova G.V. Poligenez i evolyutsiya pochv Subarkticheskogo sektora (na primere Bol'shezemel'skoi tundry). Sankt-Peperburg, 2009, 165 p.
 35. Rusanova G.V., Lapteva E.M., Pastukhov A.V., Kaverin D.A. Sovremennye protsessy i unasledovannye pedogennye priznaki v pochvakh na pokrovnykh suglinkakh yuzhnoi tundry, Kriosfera Zemli, 2010, Vol. XIV, No.3, pp. 52–60.
 36. Shamrikova E.V. Kislotnost' pochv taezhnoi i tundrovoi zon Evro-peiskogo Severo-Vostoka Rossii. Sankt-Peperburg, 2013. 160 р.
 37. Shamrikova E.V., Sokolova T.A., Zaboeva I.V. Kislotno-osnovnaya bufernost' podzolistykh i bolotno-podzolistykh pochv severo-vostoka Evropeiskoi chasti Rossii. Ekaterinburg, 2005, 136 p.
 38. Simonov G.A. Content and Mineralogical Composition of Colloidal and Coarse Clay Fractions in the Zonal Soil Sequence of European Russia, Eurasian Soil Science, 2003, No.6, pp. 722–732.
 39. Teteryuk L.V., Deneva S.V. Lugovye soobshchestva i pochvy karstovykh dolin v basseine reki belaya Kedva (Srednii Timan, Respublika Komi), Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN, 2011, T. 13 (39), No.1 (14), pp. 910–914.
 40. Tonkonogov V.D., Kaverin D.A., Zaboeva I.V. Soils on contrasting deposits in the northeast of european russia, Eurasian Soil Science, 2004, No.3, pp. 261–270.
 41. Tonkonogov V.D., Pastukhov A.V., Zaboeva I.V. genesis and classification position of automorphic soils developed from mantle loams in the northern taiga of european russia, Eurasian Soil Science, Vol. 39, 2006, No.1, pp. 29–36.
 42. Vtyurin G.M. Struktura pochvennogo pokrova taezhnoi zony Evropeiskogo Severo-Vostoka, Leningrad, 1991, 152 p.
 43. Yakovleva E.V., Gabov D.N. Politsiklicheskie aromaticheskie uglevodorody v sisteme pochva–rastenie. Saarbrücken, Germay: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011. 217 p.
 44. Zaboeva I.V. Pochvy i zemel'nye resursy Komi ASSR. Syktyvkar, 1975. 375 p.
 45. Zaboeva I.V., Karavaeva N.A. Evgeniya Nikolaevna Ivanova, Syktyvkar, 2009, 64 p.
 46. Zhangurov E.V., Lebedeva (Verba) M.P., Zaboeva I.V. Microstructure of genetic horizons in automorphic soils of the Timan Ridge, Eurasian Soil Science, 2011, Vol. 44, No.3, pp. 288–299
 47. Zhangurov E.V., Tonkonogov V.D., Zaboeva I.V. Automorphic soils of the central and southern Timan Ridge, Eurasian Soil Science, 2008, Vol. 41, No.12, pp. 1413–1422.