V.V. Dokuchaev Soil Science Institute

E-mail: info@esoil.ru
Tel/Fax: +7 (495) 951-50-37
search  search  

“Genuine podzolic soils” in the Republic of Komi and their position in the recent soil classification systems

“GENUINE PODZOLIC SOILS” IN THE REPUBLIC OF KOMI AND THEIR POSITION IN THE RECENT SOIL CLASSIFICATION SYSTEMS

M. I. Gerasimova 

V. V. Dokuchaev Soil Science Institute of Russian Academy of Agricultural Sciences, 119017, Moscow, Pyzhevskii, 7

Under consideration are typical profiles of podzolic loamy soils described in many publications on the soils of Komi Republic with respect to their diagnostics in national and international classification systems. It is argued that the podzolic soils should be preferably recognized at the type level with numerous subtypes to reflect the variations in the profile drainage conditions. In terms of the international soil classifications (FAO/WRB) the podzolic soils may be correlated with the former Podzoluvisols and recent Retisols better than with the Albeluvisols of the intermediate versions.


Keywords: typical podzolic soils, genetic properties and subtypes, Reference Soil Groups of the international classificationREFERENCES

 1. Atlas pochv Respubliki Komi, Eds. Dobrovol'skii G.V., Taskaev A.I., Zaboeva I.V., Syktyvkar, 2010, 356 p.
 2. Burozemoobrazovanie i psevdoopodzolivanie v pochvakh Russkoi ravniny, Eds. Zonn S.V., Moscow, 1974, 275 p.
 3. FAO-UNESCO. Soil map of the world 1 : 5 000 000. 1971–1981, Vol. 1, Legend, Paris, UNESCO.
 4. FAO-UNESCO. Soil map of the world. Revised legend, by FAO–UNESCO–ISRIC, World Soil Resources Report No. 60, Rome, 1988, 109 p.
 5. Gerasimov I.P. Eta rabota dokazyvaet sushchestvovanie na Severo-Vostoke Russkoi ravniny nastoyashchikh podzolistykh pochv, “Pochvy i zemel'nye resursy Komi ASSR”. Syktyvkar, 1975, pp. 5–16.
 6. Gerasimova M. Correlating soil classification systems – procedures, limitations, results // Advances in Agrarian Science, 2009, Vol. 4, pp. 4–9.14.
 7. IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources2006, World Soil Resources Report No. 103, FAO, Rome, 2006.
 8. IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps, World Soil Resources Reports No. 106, FAO, Rome, 2014.
 9. Klassifikatsiya I diagnostika pochv Rossii, Smolensk, 2004, 342 p.
 10. Klassifikatsiya i diagnostika pochv SSSR, Moscow, 1977, 222 p.
 11. Nogina N.A. Rezul'taty obobshcheniya materialov, kharakterizuyushchie pochvy podzolistogo tipa, Podzolistye pochvy tsentral'noii vostochnoi chastei evropeiskoi territorii SSSR na peschanykh pochvoobrazuyushchikh porodakh), Leningrad, 1981, pp. 153–191.
 12. Pochvy i pochvennyi pokrov Pechoro-Ilychskogozapovednika (Severnyi Ural), Eds. Degtevoi S.V., Laptevoi E.M. Syktyvkar, 2013, 328 p.
 13. Polevoi opredelitel' pochv Rossii, Moscow, 2008, 182 p.
 14. Soil Atlas of Europe, Eds. Jones A., Montanarella L., Jones R. European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2005.
 15. Tonkonogov V.D. Avtomorfnoe pochvoobrazovanie v tundrovoi i taezhnoi zonakh Vostochno-Evropeiskoii Zapadno-Sibirskoiravnin, Moscow, 2010, 304 p.
 16. Zaboeva I.V. Pochvy izemel'nyeresursy Komi ASSR, Syktyvkar, 1975, 344 p.