V.V. Dokuchaev Soil Science Institute

E-mail: info@esoil.ru
Tel/Fax: +7 (495) 951-50-37
search  search  

Soil-agromeliorative regionalization as an information base for the soil cover inventory of agricultural lands in Russia

Bulgakov D.S., Rozhkov V.A., Karmanov I.I.

V. V. Dokuchaev Soil Science Institute, 119017 Moscow, Pyzhevskii 7, b. 2

Under consideration is a regionalization version corrected with the aim to renew taxons, to give a new interpretation of farming systems and to specify the qualitative and quantitative characteristics of the soil cover in agricultural areas. It is of great interest from the historical viewpoint, permitting to study the stages in the development of the purposeful regionalization. The present data may be useful for elaborating new specialized regionalization using the modern GIS-technologies for forecasting the development of agriculture in the nearest future.

Keywords: soil-agromeliorative regionalization, landscape-soil-environmental and climatic characteristics of the soil cover, soil-agromeliorative regions, claster analysis.


 REFERENCES

 1. Atlas SSSR, Moscow, 1984, 260 p.
 2. Voskresenskii P.S., Leont'ev O.K. at al. Geomorfologicheskoe raionirovanie SSSR i prilegayushchikh morei, Moscow, Vysshaya shkola, 1980, 343 p.
 3. Val'ter G. Rastitel'nost' zemnogo shara (ekologo-fiziologicheskaya kharakteristika), T. III, Moscow, 1975, 427 p.
 4. Gvozdetskii N.A. Fiziko-geograficheskoe raionirovanie SSSR (karta), Moscow, 1967.
 5. Geobotanicheskaya karta SSSR 1 : 4 000 000, Eds. LavrenkoE.M., V.B., Sochava, Moscow, 1954.
 6. Geobotanicheskoe raionirovanie SSSR (Vasil'ev Ya.Ya., Lavrenko E.M., Leskov A.I. at al.), Moscow–Leningrad, 1947, 152 p.
 7. Geomorfologicheskoe raionirovanie SSSR, Moscow–Leningrad, 1947, 172 p.
 8. Geomorfologicheskoe raionirovanie SSSR (karta), Moscow, 1980.
 9. Dobrovol'skii G.V., Urusevskaya I.S. Geografiya pochv, Moscow, 1984, 415 p.
 10. Dobrovol'skii G.V., Rozov N.N., Urusevskaya I.S. Karta pochvenno-geograficheskogo raionirovaniya (M 1 : 8 mln), Moscow, 1983.
 11. Dobrovol'skii G.V., Urusevskaya I.S. Karta pochvenno-geograficheskogo raionirovaniya (M 1 : 8 mln), Moscow, 1997.
 12. Dobrovol'skii G.V., Rozov N.R., Urusevskaya I.S. Printsipy sostavleniya pochvenno-geograficheskogo raionirovaniya SSSR dlya vysshei shkoly, Moscow, 1981, pp. 88–94.
 13. Dokuchaev V.V. K ucheniyu o zonakh prirody. Izbr. soch. T. III, Moscow, 1949, pp. 317–329.
 14. Dokuchaev V.V. Russkii chernozem. Izbr. soch, T. I, Moscow, 1948, pp. 36, 40.
 15. Estestvenno-istoricheskoe raionirovanie, Moscow–Leningrad, 1947. 374 p.
 16. Zaidel'man F.R., Bolatbekova K.S. The Concepts and Experience of Agrolandscape Zoning for the Support of Agriculture and Soil Reclamation (by the Example of the Nonchernozemic Zone of Russia), Eurasian Soil Science, 1997, No 3, pp. 318–325.
 17. Zaidel'man F.R., Kovalev N.G., Chumicheva G.D., Nikiforova A.A., Bolatbekova K.S., Karmanov I.I., Bulgakov D.SPrinciples and Experience of Compiling Agrolandscape Ecological Soil-Reclamation Maps, Eurasian Soil Science, 2004, No 6, pp. 624–633.
 18. Zemel'nye resursy SSSR. Prirodno-sel'skokhozyaistvennoe raionirovanie territorii oblastei, kraev, ASSR i respublik, Ch.1, Moscow, 1990, 261 p.
 19. Isachenko A.G. Landshaftovedenie i fiziko-geograficheskoe raionirovanie, Moscow, 1991, 366 p.
 20. Isachenko A.G. Osnovy landshaftovedeniya i fiziko-geograficheskoe raionirovanie, Moscow, 1965. 327 p.
 21. Kireev D.M., Sergeeva V.L. Landshaftno-morfologicheskoe kartografirovanie lesov, Moscow, 1992. 60 p.
 22. Kolesnikov B.P. O kompleksnom raionirovanii lesnykh territorii, Voprosy lesovedeniya, 1973, T. 2, pp. 37–42.
 23. Koloskov P.I. Klimaticheskii faktor sel'skogo khozyaistva i agro-klimaticheskoe raionirovanie, Leningrad, 1971, 328 p.
 24. Kurnaev P.F. Lesorastitetel'noe raionirovanie SSSR, Moscow, 1973, 202 p.
 25. Lavrenko E.M. O fitogeosfere, Voprosy geografii, 1949, Vol. 15.
 26. Landshaftno-geokhimicheskoe raionirovanie i okhrana sredy, Voprosy geografii. Sb. 120, Moscow, 1983, 207 p.
 27. Mil'kov F.N. Prirodnye zony SSSR, Moscow, 1977, 293 p.
 28. Osobennosti ispol'zovaniya pochv yuzhno-taezhnoi zony (Metodicheskie rekomendatsii i spravochnye materialy), Moscow, 1988, 51 p.
 29. Osobennosti ispol'zovaniya pochv lesostepnoi zony (Metodicheskie rekomendatsii i spravochnye materialy), Moscow, 1988, 67 p.
 30. Osobennosti ispol'zovaniya pochv stepnoi i sukhostepnoi zon (Metodicheskie rekomendatsii i spravochnye materialy), Moscow, 1989, 67 p.
 31. Osobennosti ispol'zovaniya pochv pustynnoi, predgorno-subtropicheskoi i gornoi zon (Metodicheskie rekomendatsii), Moscow, 1990, 52 p.
 32. Pochvenno-geograficheskoe raionirovanie SSSR (v svyazi s sel'skokhozyaistvennym ispol'zovaniem zemel'), Moscow, 1962, 424 p.
 33. Pochvenno-geograficheskoe raionirovanie. Natsional'nyi atlas pochv Rossiiskoi Federatsii, Ed. S.A. Shoba, Moscow, 2011, pp. 196–201, 633 p.
 34. Prirodno-sel'skokhozyaistvennoe raionirovanie zemel'nogo fonda SSSR, Eds. V.V. Egorova et al., Moscow, 1975. 256 p.
 35. Prirodno-sel'skokhozyaistvennoe raionirovanie i ispol'zovanie zemel'nogo fonda SSSR, Ed. A.N. Kashtanov, Moscow, 1983, 336 p.
 36. Prokaev V.I. Fiziko-geograficheskoe raionirovanie, Moscow, 1983. 174 p.
 37. Rozov N.N., Rudneva E.N. at al. Kompleksnoe pochvenno-agromeliorativnoe raionirovanie pakhotnykh zemel' SSSR, Pochvovedenie, 1989, No 1, pp.79–92.
 38. Rozhkov V.A. Pochvennaya informatika, Moscow, 1989. 222 p.
 39. Sel'skokhozyaistvennoe raionirovanie (karta M 1 : 4 mln), Ed. A.N. Rakitnikova, Moscow, 1989.
 40. Selyaninov G.T. Printsipy agroklimaticheskogo raionirovaniya SSSR, Voprosy agroklimaticheskogo raionirovaniya SSSR, Moscow, 1958, pp. 7–14.
 41. Skhema rasprostraneniya osnovnykh negativnykh protsessov degradatsii, limitiruyushchikh plodorodie pochv na sel'skokhozyaistvennykh zemlyakh Rossii. Gosudarstvennaya programma monitoringa zemel' Rossiiskoi Federatsii, Moscow, 1991, 228 p.
 42. Troitskii V.A. Gidrologicheskoe raionirovanie SSSR, Moscow–Leningrad, 1948, 112 p.
 43. Chupakhin V.M. Drobnoe kompleksnoe prirodnoe raionirovanie ze-mel'nogo fonda na landshaftnoi osnove, Voprosy geografii, Sb. 124, 1984, pp. 120–130.
 44. Chupakhin V.M. Osnovy landshaftovedeniya, Moscow, 1987, 168 p.
 45. Shashko D.I. Agroklimaticheskoe raionirovanie SSSR, Moscow, 1967, 335 p.
 46. Shashko D.I. Agroklimaticheskie resursy SSSR (s kartoi), Leningrad, 1985, 248 p.
 47. Shennikov A.P. Vvedenie v geobotaniku, Leningrad, 1964, 447 p.
 48. Shishov L.L., Karmanov I.I., Durmanov D.N. Kriterii i modeli plodorodiya pochv, Moscow, 1987, 184 p.
 49. Shul'gin A.M. Meliorativnaya geografiya, Moscow, Vysshaya shkola, 1980, 288 p.
 50. Ekologo-geograficheskoe kartografirovanie i raionirovanie Sibiri. Novosibirsk, 1990, 196 p.